Login

Please fill out the following form with your login credentials:

TANGAZO MUHIMU

Fomu za mwaka 2019/2020 zitafungwa rasmi tarehe 26/07/2020 saa Kumi (10) Alasiri, Fomu zote za mwaka 2019/2020 zinapaswa kuwa zimeshafika hatua ya Naibu Makamu Mkuu wa Chuo, (DVC) ikiwa imejazwa kwa ukamilifu sehemu zote.

Fields with * are required.